WACANA

PENANDA WACANA

Monday, 3 October 2011

uji minda

BAHAGIAN A:

Bina ayat daripada penanda wacana di bawah.

a)   namun begitu-

b)  sungguhpun  ........ namun

c)  walau bagaimanapun

d)   manakala

e)   Oleh itu


BAHAGIAN B:

Isikan tempat kosong dengan penanda wacana yang tepat.

1.  Cikgu Timah telah memarahi Shahril kerana menconteng dinding tandas. ________________, Shahril berjanji tidak akan mengulangi kesilapannya lagi.

2.  __________________________ Alif seorang yang lemah dalam pelajarannya, ________________ dia tidak pernah mrngulangkaji di rumahnya.

3.  Hazral seorang pelajar yang pintar. _____________________, dia telah dilantik oleh Cikgu Harun sebagai Ketua Pengawas Sekolah.

4.  Surani sedang memasak di dapur __________________ Fadil pula membaca akhbar di ruang tamu.

5.  Zawawi ____________________ rajin, ____________________ suka menolong kawan-kawannya dalam pelajaran.


BAHAGIAN C:

Tulis sebuah karangan yang bertajuk "Cita-Cita Saya". Kemudian, gunakan penanda wacana yang diberi untuk digunakan dalam penulisan anda.

i.     Ini kerana

ii.   Oleh itu

iii.   Di samping itu

iv.    Walau bagaimanapun

v.     Seterusnya

vi.    Namun demikian

No comments:

Post a Comment